Главная

Партнеры

Контакты

 
Юридические услуги
Адвокатское хранение
Аутсорсинг
Аутстаффинг
 
Аудит
 
   
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне підприємство "Агентство управління трудовими ресурсами", далі - Підприємство, створено згідно з рішенням Засновника.

1.2. Засновником Підприємства є: Підприємство об'єднання громадян "Профресурс".

1.3. Підприємство у своїй діяльності керується Господарським кодексом, Законом України "Про власність", даним Статутом, розпорядженнями Засновника та чинним законодавством України.

1.4. Найменування Підприємства.

1.4.1. Повне найменування Підприємства:
Українською мовою – Приватне підприємство "Агентство управління трудовими ресурсами";
Російською мовою – Частное предприятие "Агентство управления трудовыми ресурсами";

1.4.2. Скорочене найменування Підприємства:
Українською мовою – ПП АУТР, Агентство Управління Трудовими Ресурсами;
Російською мовою – ЧП АУТР, Агентство Управления Трудовыми Ресурсами;

1.4.3. Всі вищенаведені найменування є комерційними (фірмовими) найменуваннями Підприємства та його інтелектуальною власністю. Найменування Підприємства підлягають правовій охороні і не можуть використовуватися іншими юридичними і фізичними особами у своїй діяльності без дозволу Підприємства.

У разі, якщо комерційне найменування Підприємства є елементом його торгівельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торгівельної марки.

1.4.4. При реалізації майнового права інтелектуальної власності на комерційне найменування Підприємство має наступні права:
1) право на використання комерційного найменування;
2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати найменування Підприємства, в тому числі забороняти таке використання;
3) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

1.4.5. У разі зміни свого найменування Підприємство, крім виконання інших вимог, встановлених законом, зобов’язане помістити оголошення про це в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, та повідомити це всім особам, з якими воно перебуває у договірних відносинах.

1.4.6. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування Підприємства припиняється тільки у разі його ліквідації та з інших підстав, встановлених законом.

 

 
 
 
Учебный центр
 
Курсовая подготовка
 
Нострификация
Агентство управления трудовыми ресурсами

Загальні положення

Перечень услуг