Главная

Партнеры

Контакты

 
Юридические услуги
Адвокатское хранение
Аутсорсинг
Аутстаффинг
 
Аудит
 
   
 

Чтобы проверяющие не смогли при первой внеплановой проверке получить доступ к важной коммерческой документации, храните ее у адвоката.

Убытки от действий контролеров можно свести к минимуму, если надежно и, кстати, на законных основаниях, отдать основные документы под охрану квалифицированного адвоката.

При неожиданной проверке руководитель может на совершенно законных основаниях отказаться предоставить документы. Для этого деловые бумаги нужно хранить у адвоката, с которым заключен соответствующий контракт и соглашение об архивном хранении документации предприятия.

Архивация деловой документации у адвоката имеет ряд неоспоримых преимуществ.

Во-первых, чтобы получить необходимые бумаги у квалифицированного юриста, проверяющим нужно будет представить "железное" юридическое обоснование.

Во-вторых, будет очень непросто получить от адвоката любые деловые бумаги.

Опытный юрист будет выдавать каждый листочек не только в соответствии с действующим законодательством (с копированием и оформлением реестра изъятых документов), но и проверит законность требований контролеров или даже откажет в выдаче документов, ссылаясь на адвокатскую тайну (т.е. адвокат не может совершать действия, которые могут нанести ущерб его клиенту).

В свою очередь у руководителя, когда в его фирме документации нет, будет несколько "козырей" против проверяющих - выиграет время, чтобы тщательнее подготовиться к визиту и "остудит пыл" непрошеных гостей.

Закон України "Про адвокатуру"
від 19 грудня 1992 року № 2887-XII

Стаття 9. Адвокатська таємниця

Адвокат зобов'язаний зберігати адвокатську таємницю. Предметом адвокатської таємниці є питання, з яких громадянин або юридична особа зверталися до адвоката, суть консультацій, порад, роз'яснень та інших відомостей, одержаних адвокатом при здійсненні своїх професійних обов'язків.

Дані попереднього слідства, які стали відомі адвокату у зв'язку з виконанням ним своїх професійних обов'язків, можуть бути розголошені тільки з дозволу слідчого або прокурора. Адвокати, винні у розголошенні відомостей попереднього слідства, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Адвокату, помічнику адвоката, посадовим особам адвокатських об'єднань забороняється розголошувати відомості, що становлять предмет адвокатської таємниці, і використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

Стаття 10. Гарантії адвокатської діяльності

Професійні права, честь і гідність адвоката охороняються законом. Забороняється будь-яке втручання в адвокатську діяльність, вимагання від адвоката, його помічника, посадових осіб і технічних працівників адвокатських об'єднань відомостей, що становлять адвокатську таємницю. З цих питань вони не можуть бути допитані як свідки.

Документи, пов'язані з виконанням адвокатом доручення, не підлягають оглядові, розголошенню чи вилученню без його згоди. Забороняється прослуховування телефонних розмов адвокатів у зв'язку з оперативно-розшуковою діяльністю без санкції Генерального прокурора України, його заступників, прокурорів Республіки Крим, області, міста Києва.

Не може бути внесено подання органом дізнання, слідчим, прокурором, а також винесено окрему ухвалу суду щодо правової позиції адвоката у справі.

Адвокату гарантується рівність прав з іншими учасниками процесу.

Кримінальна справа проти адвоката може бути порушена тільки Генеральним прокурором України, його заступниками, прокурорами Республіки Крим, області, міста Києва. Адвоката не можна притягнути до кримінальної, матеріальної та іншої відповідальності або погрожувати її застосуванням у зв'язку з поданням юридичної допомоги громадянам та організаціям згідно з законом.

Правила адвокатської етики,
схвалені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури
при Кабінеті Міністрів України 1.10.1999 року (протокол від 1 - 2 жовтня 1999 р. N 6/VI)

Стаття 9. Конфіденційність (п.п. 7, 9)

(7) Розголошення відомостей, що складають адвокатську таємницю, заборонено за будь-яких обставин, включаючи незаконні спроби органів дізнання, попереднього слідства і суду допитати адвоката про обставини, що складають адвокатську таємницю.

(8) Адвокат (адвокатське об'єднання) зобов'язаний забезпечити такі умови зберігання документів, переданих йому клієнтом, адвокатських досьє та інших матеріалів, що знаходяться в його розпорядженні і містять конфіденційну інформацію, котрі розумно виключають доступ до них сторонніх осіб.

За порушення Правил адвокатської етики до адвоката можуть бути застосовані заходи дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством про адвокатуру.

 

 
 
 
Учебный центр
 
Курсовая подготовка
 
Нострификация
Агентство управления трудовыми ресурсами